Praca dla Jakbau Studio


Niestety w obecnej sytuacji nie poszukujemy nowych pracowników, jednakże czuj się zaproszony aby przesłać CV wraz z przykładowymi pracami lub linkiem do portfolio.

CV + Portfolio = Uśmiech
Dokumenty proszę przesyłać na adres email: kontakt@jakbaustudio.pl Pamiętaj jednocześnie o dodaniu w CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)